Η επιλογή παραληπτών των newsletters και emails του δικτυακού μας τόπου γίνεται με δήλωσή σας την τρέχουσα χρονιά ή παρελθόντων ετών με στόχο την ενημέρωσή σας για θέματα του Συλλόγου Γονέων.

Η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται ακολουθώντας τις αρχές του γενικού κανονισμού για θέματα ασφάλειας και χρήσης προσωπικών στοιχείων GDPR. (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – 25.05.2018).

Ο Σύλλογος σας βεβαιώνει ότι τα παραπάνω στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία μαζί σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters ή emails από το Σύλλογο Γονέων μπορείτε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας επιλέγοντας το σύνδεσμο Unsubscribe στο τέλος των emails ή να στείλετε email στο protomaroussi@gmail.com με την ένδειξη “Διαγραφή”.

Μελέτη-Δημιουργία Δικτυακού τόπου – Newsletters
Αλέξιος N. Γεωργαντίδης, – alexngeo@gmail.com
Πρόεδρος Δ.Σ. 2018-2019