Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ παρέχει ορισμένες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Η Βιβλιοθήκη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες της χώρας, όπως την υπηρεσία διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, κ.ά.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό και με μία σειρά από υπηρεσίες που προσφέρονται στον χώρο προς κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ερευνητές, φοιτητές και προγραμματιστές, στοχεύει στο να αποτελέσει έναν φιλόξενο και δημιουργικό τόπο συνάντησης μελέτης και έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας απευθύνονται οι εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσίες για βιβλιοθήκες:

Υπηρεσίες τόσο για το εξειδικευμένο όσο και για το ευρύ κοινό:

 

Σημείωση δική μας: Η γνώση και η παιδεία μέσα από τα σύγχρονα μέσα επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό το έργο μας και δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο πλούτο πληροφοριών και βιβλιογραφίας που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο. Ας προτρέψουμε τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τα νέα μέσα για το μέλλον τους.

Μπείτε στην κεντρική βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο:
http://www.ekt.gr/el/library

 

Αλέξης Ν. Γεωργαντίδης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s